دکتر محمدرضا نامداری

رتبه علمی: استادیارتلفن:

22350808-9 (12)

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
حوزه معماری و معماری داخلی

نام مرکز:
دانشکده هنر و معماری

رشته:
معماری داخلی

دکتر محمدرضا نامداری

رتبه: استادیارتلفن:

22350808-9 (12)

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
حوزه معماری و معماری داخلی

نام مرکز:
دانشکده هنر و معماری

رشته:
معماری داخلی

سوابق اجرایی

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ ،از سال 1388 تا کنون

- مدیر گروه معماری داخلی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دانشگاه علم و فرهنگ،از سال 1388،تا کنون

- عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ ،از سال 1388 تا کنون

- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ از سال 1388 تا کنون

- عضو گروه فرهنگ و هنر، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،از سال 1385 تا کنون

- مدیر گروه فرهنگ و هنر ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، از سال 1393 تا کنون

- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ،از سال 1388 تا کنون

- عضو شورای تخصصی گروه معماری داخلی و مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ،از سال 1388 تاکنون

- عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی ، 1388-1385

- مدیر مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، 1388-1385

- مدیر گروه معماری داخلی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، 1385-1383

- مدیر گروه معماری داخلی و طراحی معماری جهاد دانشگاهی واحد هنر،1383-1380

- مدیر گروه معماری داخلی و طراحی معماری، اداره فوق برنامه دانشگاه تهران، 1382-1378

- مدیر گروه معماری داخلی مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران1383-1384

- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( از1387- پایه 1 نظارت ، طراحی و اجرا )

- مدیر عامل شرکت و آتلیه (هنر و معماری)

- رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین معمار چینه


تحصیلات

  • کارشناسی ، 1381 ، معماری ، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد ، 1383 ، معماری ، دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتری ، 1395 ، معماری ، دانشگاه شهید بهشتی

لیست تدریس